Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

Etien
8200 b50e 500
Etien
3480 695e 500
Etien
6449 689f 500
Reposted fromrol rol viacaataleya caataleya
Etien
Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach, ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze, a ja jestem na tyle szalona, że ośmielam się w to wierzyć.
— Tahereh Mafi – Dotyk Julii
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Etien
Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść.
— Marek Hłasko
Reposted fromplayinglove playinglove viatwice twice
Etien

green as hope
Reposted fromTextureOfMyBlood TextureOfMyBlood viatwice twice
Etien
7141 b4fe
Reposted fromdeadenddreams deadenddreams viatwice twice
Etien
8181 94dd 500
Reposted frompleassure pleassure viatwice twice
Etien
4343 daea 500
Reposted fromrol rol viatwice twice
Etien
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol viairie irie
Etien
Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii.
— kowalewski.
Reposted fromrol rol viairie irie
Etien
You're my favourite coffee person. 
— do you know that?
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Etien
1977 0e7b 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajoannna joannna
Etien
1974 e429 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajoannna joannna
Etien
1973 0c2a 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajoannna joannna
Etien
8075 1ffd 500
Etien
9644 a431
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
Etien
5534 bbf2
Reposted fromvintage-style vintage-style viajoannna joannna
Etien
Mów dalej, wszystko jest ważne. Mów tak, jak myślisz. Mów także o wszystkich wątpliwościach, jakie przychodzą ci do głowy. Mów dalej.
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromaletodelio aletodelio viamagdanestor magdanestor
Etien
4550 5101 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl