Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

Etien
Reposted fromshakeme shakeme

October 22 2019

Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viamadamemonroe madamemonroe

October 21 2019

Etien
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
Etien
Wiesz, jakie to uczucie, kiedy pogodzisz się z własnym losem? To niemalże przyjemność. Nie będzie już więcej bólu, strachu ani tęsknoty. To śmierć nadziei przynosi największą ulgę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
Etien
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakateistrue kateistrue
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viakateistrue kateistrue
Etien
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
Etien
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viakateistrue kateistrue
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Etien
Czasem już tak jest, że chcemy tych rzeczy, które są dla nas z pozoru całkowicie nie osiągalne.
— Valentina Fast – Royal. Miłość z aksamitu
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl