Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

Etien
- Ja uciekam, bądź grzeczna.
- Nie mam z kim być niegrzeczna.
— wieczorne rozmowy
Etien
5075 4fbe 500
Etien
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Etien
8383 dbcf
Reposted fromksywyk ksywyk viacaataleya caataleya
Etien
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Etien
9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube viatwice twice
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
4306 b70c 500
Reposted fromkulamin kulamin viatwice twice

December 01 2016

2311 4836 500
Reposted fromtwice twice viatoolong toolong
Etien
Etien
0298 8b5f
Reposted fromSzczurek Szczurek viaBloodMoon BloodMoon
Etien
3428 9683
Reposted fromverronique verronique viatoolong toolong
Etien
5451 253d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIsjaki Isjaki
Etien
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoolong toolong
Etien
6325 b04d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong
Etien
Jeżeli coś nie dzieje się teraz, już, tak jak tego chcesz, to być może dlatego, że nie jest dobre. Kiedy minie czas i zobaczysz, że to nie było dobre, to być może się zdarzy. Ale nie będziesz już za tym ślepo podążać i pragnąć destruktywnie. Uwolnisz się. Wolność i spokój daje szczęście.
— redsth
Reposted fromredsth redsth viacytaty cytaty
Etien
8559 5d25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoolong toolong
Etien
8143 7782 500
Reposted fromtrickster trickster viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl