Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

Etien
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
Etien
Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagdziejestola gdziejestola
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viakateistrue kateistrue
Etien
8708 6e0a
Reposted fromnonperfect nonperfect viakateistrue kateistrue
Etien
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viakateistrue kateistrue
Etien
2316 f3ef 500
Reposted fromtfu tfu viakateistrue kateistrue
Etien
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viakateistrue kateistrue
Etien
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viakateistrue kateistrue
Etien
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
7845 d6f9 500
Etien
7823 7e4f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakateistrue kateistrue
Etien
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viakateistrue kateistrue
Etien
Świat jest skomplikowany, chaotyczny i nie ujawnia nam swoich zasad w miły, prosty sposób, jak prezentacja w PowerPoincie, z łatwymi do odczytania głównymi punktami.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Etien
(...) nasz mózg często stawia na swojej drodze ogromną liczbę przeszkód, przez cały czas myśląc, że będą pomocne.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl