Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Etien
3704 2b39 500
5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajoannna joannna
Etien
Reposted fromtoft toft viajoannna joannna
Etien
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazulu zulu
Etien
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Etien
Czasem trudno zrozumieć tę bliskość. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Etien
7636 a7dd
Etien

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
2436 5473 500
Etien
2856 763b
Etien
Etien
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viajoannna joannna
Etien

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viajoannna joannna
Etien
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial viajoannna joannna
Etien
Etien

(...) wiem
że musimy się pożegnać
raz na zawsze nie sposób wypić więcej

łez

smakują jak morze
rozmazują się emocje
na policzkach

— Kaja Kowalewska / Siła wyższa

June 22 2017

Etien
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
Etien
Etien
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl