Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Etien
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viajoannna joannna
Etien
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
Etien
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viapoppyseed poppyseed
Etien
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viapoppyseed poppyseed
Etien
9089 f4af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
Etien
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viapoppyseed poppyseed
Etien

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
Etien
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viakateistrue kateistrue
Etien
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viakateistrue kateistrue
Etien
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viakateistrue kateistrue
Etien
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabeeth beeth
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
Etien
Mam prawo cierpieć. To nie znaczy, że jestem słaba.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
Etien
8753 bb13 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakateistrue kateistrue
Etien
8751 0da0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakateistrue kateistrue
Etien
9114 09cc
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl