Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2016

Etien
1253 079a
Reposted fromtrickster trickster viaBloodMoon BloodMoon
Etien
Etien
Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— pokolenie ikea
Reposted fromexplosionss explosionss viaBloodMoon BloodMoon
Etien
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodMoon BloodMoon
Etien
Etien
Niech myślą co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąć dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamadda madda
Etien
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamadda madda
Etien
3612 65fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
Etien
Etien
Etien
4355 179f
Reposted fromGIFer GIFer viajoannna joannna
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viajoannna joannna
Etien
Dziś pesymizm nie jest ani wysiłkiem, ani niezależnością. Jest pierwszym wrażeniem po rozejrzeniu się dookoła.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viahopelesswanderer hopelesswanderer
Etien
wszyscy mówią, że trzeba mieć wyjebane, więc my też mamy, ale jak nikt nie widzi, jest nam kurewsko smutno
— Dominika Dymińska
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakarna karna
Etien
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki
Etien
Etien
3527 37de 500
Etien
Etien
Mam być wdzięczny?
Za co pytam się
Za niepokój, za nieprzespane noce?
Za zwątpienia, za obiecany raj,
Na który pewnie nie zasłużę?
— Hey
Reposted fromnearu nearu viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl