Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

Etien
7690 3f8c
Reposted fromRowena Rowena viagdziejestola gdziejestola
Etien
6697 87fa
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeeth beeth
Etien
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth
Etien
2906 d56e
Etien
4714 4b7b 500
Reposted fromallblack allblack viawishyouwerehere wishyouwerehere
Etien
8019 3aaf
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viakateistrue kateistrue
Etien
2738 3617
Reposted fromlostness lostness viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
Reposted fromlifeless lifeless viakateistrue kateistrue
Etien
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viakateistrue kateistrue
Etien
6964 1ced 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
Etien
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Etien
Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
Etien
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Etien
7554 51b4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
Etien
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl