Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

9933 126d 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viabeeth beeth
Etien
Etien
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viajoannna joannna
Etien
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viajoannna joannna
Etien
Etien
Etien
2758 997b
Reposted fromodnowa odnowa viajoannna joannna
Etien
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

4486 c6a8 500

zzzze:

Ilse Bing
Snapping my reflection in antique shop window, rue de l'Odéon, Paris, 1952
Silver print.

Reposted fromSuzi Suzi viabeeth beeth
Etien
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

November 14 2017

Etien
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Etien
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viagdziejestola gdziejestola
Etien
8228 7a53 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Etien
0975 034f
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola
Etien
Etien
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola
Etien
1753 d68a
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl