Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

Etien
9185 0542 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakateistrue kateistrue
Etien
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viakateistrue kateistrue
Etien
Wyglądał jak człowiek, który niezbyt często otrzymuje to, na czym mu naprawdę zależy.
— Sylvia Plath- Szklany klosz
Reposted fromaleander aleander viakateistrue kateistrue
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viakateistrue kateistrue
Etien
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
Etien
Niedziela - egzystencjalny syf
— Sosza
Reposted fromresort resort viakateistrue kateistrue
Etien
8779 2477 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viakateistrue kateistrue
Etien
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakateistrue kateistrue
Etien

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Etien
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Etien
Najtrudniejsze są poranki, a mamy 
poniedziałek, co oznacza początek 
wszystkich niedoli.
— Jakobe Mansztajn
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Etien
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
Etien
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
0889 54c9
Reposted fromJustVicky JustVicky viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl