Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

Etien
2104 8397
Reposted fromweightless weightless viasatyra satyra
Etien
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viaAmericanlover Americanlover
Etien

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viatoolong toolong
Etien
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Etien
3587 b9b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajoannna joannna
Etien
5872 ef07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
Etien
9788 06d2
Reposted fromlittlestories littlestories viashakeme shakeme
4871 afe2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
Etien
6188 c97e 500
Reposted frometerycznie eterycznie viashakeme shakeme
Etien
Etien
Etien
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viashakeme shakeme
Etien
Etien
“Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.”
— H. Jackson Brown
Etien
Jakoś tak wyszło, że posiadam niestety skłonności do autodestrukcji. Gdy jest źle, robię tak, żeby było jeszcze gorzej.
Reposted fromawaken awaken viacrambie crambie
Etien
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viacrambie crambie
Etien
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Etien
8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl