Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Etien
0794 41fd 500
Hutt lagoon - Australia. Looks like piece of art
Etien
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
4470 fc71 500
Reposted from0 0 viahrafn hrafn
Etien
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
Etien
0872 b95e
Reposted fromtwice twice viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
1336 128b 500
Tymczasem jestem tutaj. Strzeliste budynki Toronto, wąskość ulic, do ktorej nigdy nie mogłem przywyknąć. Gwar, tysiace obcych twarzy, miszmasz języków, wierzeń, mrowie.  I czuję się tu dobrze. I czuję się radośnie. I czuję się spokojnie. Obserwuję, wędruję, poznaję i przypominam sobie. Miasto które, choć mogło, nie zostało nigdy moim domem. A co jeśli powiem, że domem nie musi być - lecz wystarczy, że jestem tu mile widziany? 
Reposted fromhrafn hrafn
Etien
Etien
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
Etien
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
Etien
6848 5b0a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viashakeme shakeme
Etien
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viashakeme shakeme
Etien
Etien
9091 e743 500
Etien
5995 1c32
Etien
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid viaemotional-iceberg emotional-iceberg
Etien
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft

February 10 2020

Etien
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl