Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

Etien
Etien
2766 a36f
Etien
Etien
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viawishyouwerehere wishyouwerehere
Etien
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viawishyouwerehere wishyouwerehere
Etien
9761 500c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakateistrue kateistrue
Etien
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
Etien
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Etien
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viakateistrue kateistrue
Etien
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakateistrue kateistrue
Etien

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Etien
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique viakateistrue kateistrue
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viakateistrue kateistrue
7877 585f
Etien
8015 fcb5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakateistrue kateistrue
Etien
0732 4b47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl