Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Etien
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Etien

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viahrafn hrafn
Etien
1755 5697 500
NOC.
Reposted fromkejtowa kejtowa viahrafn hrafn
Etien
Etien

January 25 2020

Etien
Etien
1770 1f26 500
A Great Mass 
Reposted fromhrafn hrafn
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
I tych rąk trzęsących nie poznajesz
Bo to nie są ręce
I w szklanym dnie nie widzisz twarzy Niegdyś tak dziecięcej
— Power Of Trinity "Ręce"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Etien
Etien
5677 d8eb 500
Reposted fromsoftboi softboi viahrafn hrafn
Etien
5797 ab17 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahrafn hrafn
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Reposted fromshakeme shakeme
Etien
Z braku dotyku uciekam dłonią w ciepło papierosa. 
Reposted fromhrafn hrafn
Etien
Co zrobić z uczuciami, które zalewają serce i wypełniają duszę, skoro nawet nie mają imienia? 
Reposted fromhrafn hrafn
Etien
Gdy wrócę z niebytu, niezwłocznie oddzwonię. 
— Tadeusz Pióro
Reposted fromizvi izvi viahrafn hrafn
Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl